De komende tijd “doormodderen” in de energiesector

Volgens André Jurjus, directeur van branchevereniging Energie-Nederland, wordt het de komende jaren “doormodderen” in de energiesector. Hij nam deze woorden vorige week woensdag in de mond tijdens de Dutch Energy Day in Amsterdam, georganiseerd door Energeia.

Geen breed gedragen visie energiesector

Volgens Jurjus ontbreekt het in de sector aan een breed gedragen visie waardoor het lastig is om beleid te maken. Volgens Jurjus komen beslissingen de komende tijd uitsluitend tot stand met “handjeklap”. Hij gaf aan dat de gestelde overheidsdoelstelling van 16% duurzame energie in 2020 niet zal worden gehaald, zelfs 14% is volgens hem niet haalbaar. Jurjus gaf achteraf aan dat hij in plaats van “doormodderen” wellicht een ander woord had kunnen gebruiken en probeerde een positieve draai te geven aan zijn ietwat pessimistisch verhaal. “Het is geen kwestie van doormodderen in de zin van: we bereiken niks. We gaan een heel eind komen”, aldus Jurjus. Hij geeft echter aan dat alle inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden waar in de energiemarkt naar wordt gestreefd.

Toekomst energiesector

Het recente rapport van PricewaterhouseCoopers (PwC) ‘Financial and economic impact of a changing energy market’ geldt als aanleiding voor de bespiegelingen van Jurjus. Uit dit rapport kwam onder meer dat het verdienmodel van de productie- en leveringsbedrijven volledig anders moet worden ingericht. Jeroen van Hoof en hoofdauteur Paul Nillesen van PwC geven samen met Jurjus hun visie op de energiemarkt en de toekomst van de sector. Volgens hen is de huidige situatie in Nederland tot stand gekomen door zowel lokale als globale ontwikkelingen. De Verenigde Staten zijn op weg om brandstofonafhankelijk te worden, hierdoor is steenkool ten opzichte van aardgas zeer goedkoop geworden. Hierbij komt nog de daling in vraag door de economische crisis en de problemen met het Europese emissiehandelssysteem.

Jurjus geeft aan dat er de komende tijd zal worden “doorgemodderd” binnen de energiemarkt. Het energiekoord waarover de SER in onderhandeling is met meerdere partijen schept volgens hem slechts de kaders waarbinnen kan worden “doorgemodderd”. Zoals eerder aangegeven, denkt Jurjus niet dat 16% procent duurzame energie haalbaar is in 2020. Volgens hem is het maximaal haalbare slechts 11% of 12%.

Bron: Energeia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *