Groene energie in Nederland

Steeds meer huishoudens stappen de laatste jaren over op groene energie. In de toekomst zal de grijze energie steeds meer plaats moeten maken voor deze groene stroom. Er is een groot verschil tussen deze energiestromen, maar wat is nu precies grijze energie en groene energie? En wat zijn de voordelen om op groene stroom over te stappen? Hoe groen is groen eigenlijk? Alles wat je moet weten over deze twee energiebronnen komen aan bod.

Grijze energie
Grijze energie of stroom, komen uit energiebronnen die mogelijk in de toekomst op zullen raken. Daarnaast kan grijze energie slecht voor het milieu zijn. De elektriciteit wordt met fossiele brandstoffen opgewekt zoals: kolen, bruinkool, gas en olie. Door deze brandstoffen ontstaan er broeikasgassen (CO2) en klimaatverandering. Grijze stroom kan ook opgewekt worden uit de productie van kerncentrales. Net als de fossiele brandstoffen raakt ook uranium in de toekomst een keer op. Bij de productie van kerncentrales komen minder broeikasgassen vrij, maar ontstaat er radioactief afval wat zeer gevaarlijk is voor alles wat leeft.

Groene energie
Groene stroom is elektriciteit die uit duurzame bronnen is opgewekt. Het is een energiebron die onuitputtelijk is en waarvan er altijd genoeg van zal zijn, want groene stroom wordt uit de natuur gehaald. Voorbeeld: zon, wind, waterkracht, aardwarmte en biomassa (verbranding van hout, afval en diermeel). De voordelen van groene energie is dan ook vaak de reden dat mensen over stappen.

Voordelen groene energie:
Milieuvriendelijk
Onuitputtelijk, altijd beschikbaar
Goed voor de economie
Geldbesparing door over te stappen op groene energie, wat beloond wordt met honderden euro’s per jaar
Echte groene stroom tasten de leefomgeving en natuur niet aan
Hoe meer gebruik van groene stroom, hoe minder gebruik hoeft te worden gemaakt van fossiele brandstoffen
Je kunt zelf groene stroom opwekken en terugleveren
Voor iedere huishouden toegankelijk
Ga voor een schonere toekomst, begin bij jezelf

Op dit moment is het de grijze energie die nog steeds het meest wordt gebruikt door vele huishoudens in Nederland. Iedereen kan zelf bijdragen aan het milieu door op groene stroom over te gaan. Duurzame energie zal in de toekomst goedkoper worden, doordat de kosten voor productie van natuurlijke energiebronnen wel moeten dalen. Grijze energiebronnen zullen in de toekomst juist stijgen, omdat er in de toekomst minder van zal zijn om energie uit te halen. Een schonere wereld begint bij jezelf, de toekomst hebben we allemaal zelf in onze handen.