Inboedelverzekering afsluiten

Wanneer u een inboedelverzekering wilt afsluiten is het belangrijk dat u alle soorten, die worden aangeboden, eerst eens goed onderling gaat vergelijken. Dat zeker niet alleen voor de hoofdzaken, maar zeker ook voor de kleine verschillen, die er onderling zijn van belang. In hoofdzaak komt het erop neer dat een inboedelverzekering de schade aan uw inboedel van uw woning dekt in huis. Deze overeenkomst zal bij het aangaan van de verzekering door de verzekeraar en verzekeringsnemer worden afgesloten. U probeert met een dergelijke verzekering alle schade te dekken die kan ontstaan voor wat betreft uw huisraad. Er is voor een dergelijke verzekering een maandelijkse premie vereist of eventueel per jaar. Wanneer u per jaar betaald is het bij verzekering ook zo dat er korting wordt gegeven op de premie. Voordat je dus een inboedelverzekering afsluit is het zeer verstandig de voorwaarden van de verschillende maatschappijen met elkaar te vergelijken. Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn. U zal er voldoende tijd aan moeten besteden en zeker niet de eerste beste maatschappij nemen.

Inboedel

Wanneer u de inboedel van een particulier bekijkt, dan zal dat bij een maatschappij omschreven worden als, alle roerende zaken die tot uw huisraad behoren. Hieronder vallen potten en pannen maar ook bijvoorbeeld tv, fietsen, bromfietsen, kleine huisdieren en bijvoorbeeld vaartuigen. Ook is bij veel maatschappijen de tuin meeverzekerd. Vaak zijn ook die spullen verzekerd wanneer ze onder een afdak staan of op balkons en in trappenhuizen.

Inbraak

Wanneer u wilt aangeven bij een verzekering dat er spullen zijn gestolen dan hoort dat ook onder de inboedelverzekering bij veel maatschappijen. Er moeten wel sporen van inbraak zijn. U kunt deze sporen zien als de sloten zijn vernield of er is een raam stuk. Ook het stelen van wasgoed is verzekerd.

Storm en dergelijke

Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die een bedrag uitkeren wanneer aan uw huisraad schade is ontstaan door storm of neerslag waarbij u kunt denken aan hagel.

Verschillen

Er bestaan onderling veel verschillen. Bekijk het dus allemaal aandachtig. Het is niet alleen de premie die zaligmakend is.